Strandafotball
Styret
 Styremedlemmar

Klikk på namn for å sende e-post.  

Funksjon

Namn - mail

Tlf

Leiar

Thomas Roset

918 29 282

Nestleiar

Torbjørn Langlo

452 45 826

Medlem

Erik Strand

900 62 931

Medlem

Hilderun Søholt

419 35 588

Medlem

Tommy Sandø

400 66 299

Medlem

Paul Ivar Pedersen

913 87 260