SIL Fotball
Info om klubben.

SIL Fotball

SIL stifta

15.08.1914

Org. nr.

970 060 979

Kontonr.

3910.24.85681

Vipps

103906

Klubbnr.

15250004

Adresse

Movegen - 6200 Stranda

Mail

strandafotball@mimer.no

Leiar

Kjetil Svendsen - 920 52 726

Nettside

www.strandafotball.no

Drakt

Blå

Shorts

Raud

Strømper

Blå

Reservedrakt

Kvit

Personvernerklæring