Innkalling til årleg møte
Onsdag 28.11.2018 på klubbhuset.

Årleg møte for Stranda IL Fotball

Onsdag 28.11.2018

Klubbhuset på Mona kl. 19.00


1. Opning ved leiar

2. Val av ordstyar, referent, tellekorps og 2 til underteikning av protokoll.

3. Godkjenning av innkalling og sakliste

4. Årsmelding

5. Rekneskap

6. Val

7. Innkomne saker


Saker må meldast inn til styret innan 1.november.


Mvh

Styret


Personvernerklæring