Endring i organisasjonen
Kjetil Svendsen har søkt styret i Stranda fotball om fritak fra verv som styreleder ut perioden, til neste årsmøte.

Søknad er innvilget og Tommy Sandø tar over vervet som leder.

Styret takker Kjetil for sin gode innsats gjennom mange år. 
Personvernerklæring