082.JPG

Årsmøte er flytta
Årsmøte er flytta til kantina på Stranda VGS

Innkalling til Årsmøte i Stranda fotball.

Dato: Onsdag 11.11.20

Sted: Kantina - Stranda VGS.

Klokkeslett: 19.00.

1.Leiar: opnar årsmøte

2.Val dirigent, referent, telle korps og 2 til protokoll underskrift

3.Godkjenning av innkallinga og sakliste

4.Årsberetning

5.Status økonomi (Rekneskapet blir lagt frem på årsmøte i SIL)

6.Val

7.Innkomande saker

(Innkomne saker må være sendt på mail til leiar innan 01. november)

Vel møtt, helsing styret.


Personvernerklæring