082.JPG
Årsmøte Stranda Fotball
Onsdag 08.12.2021 kl. 19.00

Innkalling til årsmøte i Stranda fotball

Dato: Onsdag 08.12.21

Stad: Klubbhuset

Klokkeslett:  19.00

1.Opning av Årsmøtet

2.Val av dirigent, referent, teljekorps og to til å skrive under protokollen

3.Godkjenning av innkalling og sakliste

4.Årsmelding

5.Status økonomi (Rekneskapen blir lagt fram på årsmøtet i SIL)

6.Budsjett 2022

7.Val

8.Innkomne saker

(Innkomne saker må være sendt på mail til leiar tommysando2015@gmail.com  innan 25. november)

Vel møtt

Personvernerklæring