082.JPG
Årsmøte 2019
Onsdag 04.12.2019 - kl. 19.00
Innkalling til Årsmøte i Stranda fotball.
Dato: Onsdag 04.12.19
Sted: Klubbhuset.
Klokkeslett:  19.00.

1. Leiar: opnar årsmøte
2. Val dirigent, referent, telle korps og 2 til protokoll underskrift
3. Godkjenning av innkallinga og sakliste
4. Årsberetning
5. Status økonomi (Rekneskapet blir lagt frem på årsmøte i SIL)
6. Val
7. Innkomande saker
(Innkomne saker må være sendt på mail til leiar innan 20. november)
Vel møtt, helsing styret.
Personvernerklæring