Trenarar / Lagsleiarar
Trenarar og lagleiarar sesongen 2020

Lag

Namn - mail

Tlf

Rolle

A-lag herre 5 div

Kalle Hjelle

412 16 998

Hovudtrenar

Harry Hovde

974 14 483

Ass.trenar

Robert Norangshol

908 64 531

Ass.trenar

Sindre Hjelle

950 37 685

Ass.trenar

Bård Forbord

483 03 224

Ass.trenar

Oddvar Kjølås

950 44 137

Lagleiarressurs

.

A-lag dame 4 div

Hovudtrenar

Ass.trenar

Ass.trenar

Lillian Aasheim

416 33 911

Lagleiar

.

Herrer Senior 2

Gunnar Espelund

975 22 721

Lagleiar

.

G19 (01-02-03)

Sindre Hjelle

950 37 685

Hovudtrenar

11 - 2 div.

Robert Norangshol

908 64 531

Ass.trenar

11 - 3 div.

Harry Hovde

974 14 483

Ass.trenar

Kalle Hjelle

412 16 998

Ass.trenar

Bård Forbord

483 03 224

Ass.trenar

Lagleiar

.

J17 (03,04)

Claus Trøsken

958 11 520

Trenar

11 - 2 div.

Frode Verpeide

918 29 161

Trenar

Bjørn Inge Rjånes

908 06 213

Lagsleiar

.

G16 (04,05)

Geir Inge Riise

917 68 885

Trenar

11 - 2 div.

Dagfinn Ødegård

991 06 295

Trenar

Frode Rusten

482 40 139

Trenar

Jørund Hagen

992 38 168

Ass.trenar

Sverre Hungnes

951 95 735

Lagsleiar

Jorunn Rørhus Øie

451 65 406

Kioskansv.

.

J15 (05,06)

Hovudtrenar

9'er - 2 div.

Ass.trenar

Ass.trenar

Jon Norvid Blindheim

476 85 535

Lagsleiar

.

G13 (07)

Erik Løfald

920 31 466

Hovudtrenar

9 er 2 div.

Jo Fjellanger

464 11 041

Ass. trenar

Kim Fjørstad

472 38 781

Ass. trenar

Preben Bjørdal

938 72 299

Keepertrenar

Grethe Knivsflå

913 62 203

Lagsleiar

.

J13(07)

Asbjørn Hjelle

906 86 924

Trenar

7 er raud

Cecilie Dalen

951 45 676

Trenar

7 er blå

Per C Siem

950 44 175

Trenar

Geir Ivar Dalen

404 52 258

Trenar

Unni Ytredal

478 40 723

Lagsleiar

.

G12 (08)

Kristine Løken

936 02 843

Trenar

7 er raud

Magnus Sturk

472 58 683

Ass. trenar

7 er blå

Lagsleiar

.

J12 (08)

Trenar

7 er blå

Trenar

Elisabeth Furset Vågsæter

990 01 334

Lagsleiar

.

G11 (09)

Alex Sanchez

908 37 771

Trenar

7 er blå

Ingvild Nykrem

472 60 977

Lagsleiar

.

J11 (09)

Per Kristian Gjærde

950 43 532

Hovudtrenar

7 er blå

Simon Grønningsæter

924 19 224

Trenar

Siw Linda Kvame

900 53 566

Trenar

Preben Bjørdal

938 72 299

Keepertrenar

Renate Røyr

990 34 988

Lagsleiar

.

G10 (10)

Jakob Rjånes

954 85 778

Trenar

7 er blå

Connie Cecilie Hoel

469 68 015

Trenar

Bjørg Nerhæim

908 84 232

Lagsleiar

.

J10 (10)

Kai Andre Langdal

950 44 157

Trenar

7 er Blå

Cato Andersen

970 33 932

Trenar

Frode Rusten

482 40 139

Trenar

Svein Gunnar Remme

970 77 176

Ass. trenar

Marit Salen

976 27 763

Lagsleiar

.

G09 (11)

Alex Sanchez

908 37 771

Trenar

5 er Blå

Adam Hamota

944 20 028

Ass. trenar

5 er Raud

Elisabeth Furset Vågsæter

990 01 334

Lagsleiar

.

J09 (11)

Atle Tronstad

913 40 622

Trenar

5 er Blå

Frank Løken

975 83 071

Trenar

5 er Raud

Maria Furset Blindheim

957 32 803

Lagsleiar

.

G08 (12)

Kenneth Korsbrekke

901 60 015

Trenar

5 er Blå

Simon Grønningsæter

924 19 224

Trenar

5 er Raud

Sandra Kammen

907 95 147

Trenar

Kim Unjem

400 81 677

Trenar

Elisabeth Hagebakk

476 33 672

Lagsleiar

.

J08 (12)

Frank Løken

975 83 071

Trenar

5 er Blå

Øyvind Lyngstad

452 26 609

Trenar

5 er Raud

Susann Langelo Hole

915 99 112

Trenar

Bente Kristin Hovlid

994 31 582

Lagsleiar

.

G07 (13)

Kai Andre Langdal

950 44 157

Trenar

3 er Blå

Brynjulf Frøysa

975 23 286

Trenar

3 er Raud

Adam Hamouta

944 20 028

Trenar

3 er Kvit

Iris Øverland

469 46 202

Lagsleiar

.

J07 (13)

Stine Verpeide

411 63 336

Hovudtrenar

3 er Blå

Connie Cecilie Hoel

469 68 015

Trenar

3 er Raud

Ann Mari Nordang

971 44 283

Trenar

3 er Kvit

Marita Habostad Eliassen

476 67 495

Trenar

Mads Andre Eliassen

934 89 224

Lagsleiar

.

G06 (14)

Henrik Bjørdal

918 29 274

Trenar

3 er Blå

Claus Rødseth

456 62 848

Trenar

3 er Raud

Lars Andre Langlo

412 51 726

Trenar

3 er Kvit

Ida Beate Villa

920 56 121

Trenar

Tonje Årvik

916 12 600

Lagsleiar

.

J06 (14)

Grzegors Bialek

968 23 989

Trenar

3 er Blå

Joakim Relling

975 71 421

Trenar

3 er Raud

Cecilie Bjarstad

994 02 240

Trenar

3 er Kvit

Hege Kleppe

404 69 838

Lagsleiar

.

Personvernerklæring