Trenarar / Lagsleiarar
Trenarar og lagleiarar sesongen 2019

Lag

Namn - mail

Tlf

Rolle

A-lag herre 5 div

Arnfinn Lødemel

951 39 384

Hovudtrenar

Roy Mathisen

472 35 911

Ass.trenar

Martin Espelund

988 21 998

Hovudlagleiar

Ole Magnar Kjølås

975 96 226

Lagleiarressurs

Oddvar Kjølås

950 44 137

Lagleiarressurs

Jan Magne Leirmo

906 17 009

Lagleiarressurs

.

A-lag dame 4 div

Thomas Roset

918 29 282

Hovudtrenar

Torgeir Braseth

476 52 532

Ass.trenar

Frode Verpeide

918 29 161

Ass.trenar

Kari Slettebak

949 81 526

Lagleiar

.

Herrer 7'er

Gunnar Espelund

975 22 721

Trenar

.

G16 (03,04)

Sindre Hjelle

950 37 685

Trenar

11 - 3 div.

Jon Andre Varsi

453 81 083

Trenar

Paul Ivar Pedersen

913 87 260

Trenar

Gunn Støverstein

938 18 220

Lagledar

Tove Aal

416 34 684

Lagledar

.

J16 (01,02)

Nick Shreijer

476 17 179

Hovudtrenar

9 er

Endre Kjølås

975 90 152

Ass. trenar

Claus Trøsken

958 11 520

Ass. trenar

Unni Ytredal

478 40 723

Lagsleiar

Maria Urke

Kioskansv.

Gro Drege

Kioskansv.

.

G14 (05-06)

Geir Inge Riise

917 68 885

Trenar

9 er 2 div.

Jørund Hagen

992 38 168

Trenar

Dagfinn Ødegård

991 06 295

Trenar

Frode Rusten

482 40 139

Trenar

Sverre Hungnes

951 95 735

Lagsleiar

Jorunn Rørhus Øie

451 65 406

Kioskansv.

.

J13(06)

Stig Hoel

971 60 703

Trenar

9 er

Camilla Hoel Nordang

918 84 030

Trenar

Harry Hovde

974 14 483

Trenar

Jon Blindheim

476 85 535

Lagsleiar

.

G12 (07)

Preben Bjørdal

938 72 299

Hovudtrenar

7 er

Jo Fjellanger

464 11 041

Ass. trenar

Erik Løfald

920 31 466

Ass. trenar

Cato Andersen

970 33 932

Lagsleiar

.

J12 (07)

Asbjørn Hjelle

906 86 924

Trenar

7 er

Cecilie Dalen

951 45 676

Trenar

Per C Siem

950 44 175

Trenar

Geir Ivar Dalen

404 52 258

Trenar

Unni Ytredal

478 40 723

Lagsleiar

.

G11 (08)

Kristine Løken

936 02 843

Trenar

7 er

Magnus Sturk

472 58 683

Ass. trenar

.

J11 (08)

Hilderun Søholt

419 35 588

Trenar

7 er

Elisabeth Furset Vågsæter

990 01 334

Lagsleiar

.

G10 (09)

Alex Sanchez

908 37 771

Trenar

5 er

Ingvild Nykrem

472 60 977

Lagsleiar

.

J10 (09)

Preben Bjørdal

938 72 299

Trenar

5 er Blå

Simon Grønningsæter

924 19 224

Trenar

5 er Raud

Per Kristian Gjærde

950 43 532

Trenar

Renate Røyr

990 34 988

Lagsleiar

.

G09 (10)

Jakob Rjånes

954 85 778

Trenar

5 er Blå

Trenar

Bjørg Nerhæim

908 84 232

Lagsleiar

.

J09 (10)

Svein Gunnar Remme

970 77 176

Trenar

5 er Blå

Kai Andre Langdal

950 44 157

Trenar

5 er Raud

Cato Andersen

970 33 932

Trenar

Frode Rusten

482 40 139

Trenar

Marit Salen

976 27 763

Lagsleiar

.

G08 (11)

Alex Sanchez

908 37 771

Trenar

5 er Blå

Adam Hamota

944 20 028

Trenar

5 er Raud

Knut Sigurd Habostad

479 48 285

Trenar

Elisabeth Furset Vågsæter

990 01 334

Lagsleiar

.

J08 (11)

Atle Tronstad

913 40 622

Trenar

5 er Blå

Frank Løken

975 83 071

Trenar

5 er Raud

Ingrida Deltuvaite

986 45 131

Lagsleiar

.

G07 (12)

Kenneth Korsbrekke

901 60 015

Trenar

5 er Blå

Simon Grønningsæter

924 19 224

Trenar

5 er Raud

Sandra Kammen

907 95 147

Trenar

Elisabeth Hagebakk

476 33 672

Lagsleiar

.

J07 (12)

Frank Løken

975 83 071

Trenar

Øyvind Lyngstad

452 26 609

Trenar

Susann Langelo Hole

915 99 112

Trenar

Bente Kristin Hovlid

994 31 582

Lagsleiar

.

G06 (13)

Kai Andre Langdal

950 44 157

Trenar

Brynjulf Frøysa

975 23 286

Trenar

Adam Hamouta

944 20 028

Trenar

Iris Øverland

469 46 202

Lagsleiar

.

J06 (13)

Stine Verpeide

411 63 336

Trenar

Connie Cecilie Hoel

469 68 015

Trenar

Mads Andre Eliassen

934 89 224

Lagsleiar

.

Personvernerklæring