Strandafotball
Trenarar / Lagsleiarar
Trenarar og lagsleiarar sesongen 2017

Klikk på namn for å sende e-post.    

 

Lag

Namn - mail

Tlf

Rolle

A-lag herre 5 div

Kalle Hjelle

412 16 998

Hovudtrenar

 

Robert Norangshol

908 64 531

Ass. Trenar

 

Harry Hovde

974 14 483

Ass. Trenar

 

Ole Magnar Kjølås

975 96 226

Reiseleiar

.

 

 

 

A-lag dame 4 div

Grzegorz Bialek

968 23 989

Trenar

 

Geir Koppang

959 76 707

Trenar

 

Terje Langlo

480 33 898

Ass. Trenar

.

 

 

 

Herrer 7’er

Andreas Espelund

980 53 622

Hovudansv.

.

 

 

 

G19 (98,99,00)

Robert Norangshol

908 64 531

Trenar

2 div.

 

 

Lagsleiar

.

 

 

 

G16 (01,02)

Frode Rusten

482 40 139

Hovudtrenar

11 - 2 div.

Andreas Espelund

980 53 622

Hovudtrenar

7 er – 3 div.

Gunnar Espelund

975 22 721

Hovudtrenar

 

Patrik Hagen

988 39 862

Hovudtrenar

 

Johan S. Fivelstad

924 31 336

Ass. trenar

 

Frank Løken

975 83 071

Ressurs

 

Rolf Even Rønneberg

908 66 200

Ressurs

 

Per Olav Ljøkjell

924 56 680

Ressurs

.

 

 

 

J16 (01,02)

Paul Ivar Pedersen

913 87 260

Trenar

11 er

Thomas Roset

918 29 282

Trenar

 

Torgeir Braseth

476 52 532

Trenar

 

Torgeir Halsen

975 83 636

Trenar

 

Kari Slettebak

949 81 526

Lagsleiar

 

Arild Ringdal

906 82 399

Ressurs

.

 

 

 

J14(03) - J13(04)

Nick Schreijer

476 17 179

Hovudtrenar

7 er 2 div.

Bjørn Inge Rjånes

908 06 213

Ass. Trenar

 

Anne Vibeke Korsedal

 

Lagsleiar

.

 

 

 

G13 (04)

Hilderun Søholt

419 35 588

Hovudtrenar

9 er Blå

Anita Nordsletten

978 76 852

Trenar

 

Stig Tore Rennebo

928 53 007

Trenar

 

Kinga Pastor

939 23 229

Lagsleiar

.

 

 

 

G12 (05)

Geir Inge Riise

917 68 885

Trenar

7 er Blå

Jørund Hagen

992 38 168

Trenar

7 er Raud

Dagfinn Ødegård

991 06 295

Trenar

 

Frode Rusten

482 40 139

Ass. trenar

 

Sverre Hungnes

951 95 735

Lagsleiar

.

 

 

 

J12 (05)

Asbjørn Hjelle

906 86 924

Hovudtrenar

7 er

Atle Tronstad

913 40 622

Trenar

 

Tonny Åsen

957 88 807

Trenar

 

Cecilie Vike

930 85 273

Lagsleiar

.

 

 

 

G11 (06)

Sander Birkhol

905 21 880

Trenar

7 er

 

 

Trenar

 

Gunn Støverstein

938 18 220

Lagsleiar

.

 

 

 

J11 (06)

Stig Hoel

971 60 703

Trenar

7 er

Camilla Hoel Nordang

918 84 030

Trenar

 

Geir Olav Waagsbø

918 58 678

Lagsleiar

.

 

 

 

G10 (07)

Preben Bjørdal

938 72 299

Hovudtrenar

5 er Blå

Jo Fjellanger

464 11 041

Ass. trenar

5 er Raud

Erik Løfald

920 31 466

Ass. trenar

Serie Blå

Cato Andersen

970 33 932

Ass. trenar

Serie Raud

Claus Callsen

922 96 917

Lagsleiar

.

 

 

 

J10 (07)

Asbjørn Hjelle

906 86 924

Trenar

5 er Blå

Cecilie Dalen

951 45 676

Trenar

5 er Raud

Per C Siem

 

Trenar

5 er Kvit

Unni Ytredal

478 40 723

Lagsleiar

 

Marita Habostad

476 67 495

Lagsleiar

.

 

 

 

G09 (08)

Josefine Blindheim

918 01 875

Trenar

5 er Blå

Kristine Løken

936 02 843

Lagsleiar

5 er Raud

 

 

 

.

 

 

 

J09 (08)

Jørgen Drege

917 39 344

Trenar

5 er Blå

Vivian Drege

915 53 351

Trenar

5 er Raud

Elisabeth Furset Vågsæter

906 86 924

Lagsleiar

.

 

 

 

G08 (09)

Alex Sanchez

908 37 771

Trenar

5 er Blå

Linda Ludviksen

450 71 837

Trenar

5 er Raud

Ingvild Nykrem

472 60 977

Lagsleiar

.

 

 

 

J08 (09)

Preben Bjørdal

938 72 299

Trenar

5 er Blå

Simon Grønningsæter

924 19 224

Trenar

5 er Raud

Per Kristian Gjærde

950 43 532

Trenar

 

Renate Røyr

990 34 988

Lagsleiar

.

 

 

 

G07 (10)

Torill Lind

991 58 567

Trenar

5 er Blå

Connie Cecilie Hoel

993 14 530

Trenar

5 er Raud

Bjørg Nerhæim

908 84 232

Lagsleiar

.

 

 

 

J07 (10)

Svein Gunnar Remme

970 77 176

Trenar

 

Kai Andre Langdal

950 44 157

Trenar

 

Cato Andersen

970 33 932

Trenar

 

Marit Salen

976 27 763

Lagsleiar

.